KVKK’dan Veri İhlali Bildirimi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Premierdc (Sadece Hosting) Veri Merkezinin yaşadığı veri ihlali hakkında duyuru yayınladı. Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Premierdc Veri Merkezi A.Ş.tarafından Kurumumuza gönderilen 14.10.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Bir kısım kişi ya da kişiler tarafından Şirket’in güvenlik duvarı yıkılarak tüm bilgi ve belgelere ulaşıldığının düşünüldüğü,
  • Veri ihlalinin kaynağının araştırılmakta olduğu,
  • İhlalin 09.10.2019 tarihinde gerçekleştiği ve bu durumun 11.10.2019 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin tespit edilmeye çalışıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısı ve tahmini kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlal ile ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.10.2019 tarih ve 2019/311 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Tags:

About The Author

Reply