TCP Üçlü El Sıkışma

TCP (Transmission Control Protocol), internetin temel taşlarından biri olan iletişim protokollerinden biridir.

Bu protokol, bilgisayarlar arasında güvenilir ve düzenli veri iletimini sağlamak için kullanılır. TCP’nin işleyişi ve özellikleri, bilgisayar ağlarının etkili ve güvenilir iletişimini sağlamak için kritik bir role sahiptir.

TCP’nin çalışma prensibi, özellikle “Üçlü El Sıkışma” adı verilen protokol sürecinde kendini gösterir. Bu süreç, bir TCP bağlantısının kurulmasını ve veri iletiminin başlamasını sağlar. Üçlü El Sıkışma, istemci ve sunucu arasında güvenilir bir bağlantı kurulmasını temin eder ve veri iletimi için bir platform oluşturur.

İşte TCP Üçlü El Sıkışma’nın adımları:

  1. İstemci Bağlantı İsteği (SYN): İstemci, sunucuya bağlantı kurma isteğinde bulunur ve bu isteği bir “SYN” bayrağı ile gönderir. Ayrıca, bir başlangıç dizi numarası belirler. Bu başlangıç dizi numarası, iletişimin başlangıç noktasını belirtir ve rastgele seçilir.
  2. Sunucu Bağlantı Kabulü ve İstemciye Onay (SYN-ACK): Sunucu, istemcinin bağlantı isteğini alır, kabul eder ve kendi başlangıç dizi numarasını belirler. Sunucu, istemciye bu bilgileri içeren bir “SYN-ACK” yanıtı gönderir. Bu yanıtta, sunucunun da bağlantıyı kurmaya hazır olduğunu belirtir.
  3. İstemci Onay Yanıtı (ACK): İstemci, sunucudan gelen “SYN-ACK” yanıtını alır ve bağlantının başarıyla kurulduğunu belirtmek için bir “ACK” bayrağı ile yanıt verir. Bu yanıtla birlikte, iletişimde kullanacağı başlangıç dizi numarasını belirler.

Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte, istemci ve sunucu arasında güvenli bir bağlantı kurulmuş olur ve veri iletimi başlayabilir. Üçlü El Sıkışma süreci, TCP’nin güvenilir ve düzenli iletişim sağlamasının temelini oluşturur ve ağ iletişiminde büyük bir öneme sahiptir. Bu süreç, verilerin güvenli ve düzenli bir şekilde iletilmesini sağlamak için protokollerin nasıl çalıştığına dair önemli bir örnektir.

 

About The Author

Reply