VERBİS Kayıt ve Bildirim Süresi 30 Haziran’da Sona Eriyor

30 HAZİRAN’A KADAR VERBİS KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN VERİ SORUMLULARINA 1 MİLYON TL’YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30 Haziran’da sona eriyor. Veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğüne dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabileceğini belirtiyor.

Yıllık çalışan sayısının 50’den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30 Haziran’a kadar VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu hatırlatan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal’a göre, kesilecek idari para cezalarından dolayı zarar görmek istemeyen şirketlerin profesyonel destek alarak süreci son güne bırakmadan neticelendirmesi gerekiyor.

30 Haziran Son Tarih!

Dijital çağın en önemli unsuru olan kişisel verilerin korunması için şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle şirketlerin gerçek kişiye ait elde ettikleri veriyi işlemesi, koruması ve saklaması, KVKK yükümlülüklerine uyulması açısından önem arz ediyor. KVKK nezdinde tüzel kişi veri sorumlusu niteliği taşıyan şirketler için kişisel verilerin korunmasına ilişkin en önemli noktalardan birinin VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek olduğunu aktaran Serap Günal, kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını ifade ediyor. Ayrıca VERBİS’in kişisel verileri işlemede veri sorumlularına ciddi sorumluluk getirdiğini belirten Günal, VERBİS aracılığıyla veri sorumlularının veri işleme faaliyetleri ile ilgili beyanların kayıt altına aldığını aktarıyor.

Kayıt Olmayanlara 1 Milyon TL’ye Kadar İdari Para Cezası

30 Haziran’a kadar yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Son tarihe kadar kayıt ve bildirim yaptırmayan veri sorumlularını kötü sürprizlerin beklediğini ifade eden Serap Günal, 30 Haziran’a kadar hiçbir işlem gerçekleştirmeyen veri sorumlularına 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğinin altını çiziyor. Ayrıca kişisel verilerle ilgili veri sorumlularının sadece VERBİS ile ilgili aksiyonları almasının da yeterli olmadığını belirten Günal, VERBİS kaydı dışında da veri sorumlularının diğer gerekli KVKK yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktarıyor.

KVKK Uyum Sürecinde Bu 5 Maddeye Dikkat!

Özellikle KVKK tarafından belirlenen idari ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilerek uyumluluk elde edilmesinin profesyonel desteklerle gerçekleşebileceğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, VERBİS’e kayıt süreci ile işlerin bitmediğini, veri sorumlularının sonraki süreçte dikkat etmesi gereken noktaların olduğunu paylaşıyor ve söz konusu noktaları aşağıdaki gibi sıralıyor:

1. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Açık rıza almak.

2. KVKK’nın genel ilkelerine dikkat etmek.

3. Veri işleme amacı kalktığında yükümlülükleri yerine getirmek.

4. Gerekli idari ve teknik tedbirleri almak.

5. Veri sahibinin talepleri karşısında bilgilendirmek.

Tags:

About The Author

Reply