STEGANOGRAFİ (STEGANOGRAPHY)

§  STEGANOGRAFİ (STEGANOGRAPHY)  NEDİR ?

Eski Yunanca’da “Gizlemiş Yazı” anlamına gelir. Steganografi veri saklama sanatıdır. Steganografi kriptografiye göre daha avantajlıdır.Steganografi’nin kriptografiye göre en büyük avantajı ve farkı bilgiyi gören kullanıcının gördüğü şeyin içinde önemli bir bilgi olduğunu fark edemiyor olmasıdır.

§  STEGANOGRAFİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

 • METİN STEGANOGRAFİ (TEXT STEGANOGRAPHY)

Taşıyıcı ortamın text olduğu steganografi alanıdır ve genelde uygulanması zor bir veri gizleme işlemi olarak bilinir. Saklanacak veri miktarı azdır.

 •   RESİM STEGANOGRAFİ ( IMAGE STEGANOGRAPHY) :

Bu steganografi çeşidinde gizli veriler resim dosyası içinde saklanır.

 • SES STEGANOGRAFİ ( AUDİO STEGANOGRAPHY):

Ses dosyalarının içine gizli veriler saklanır.

 STEGHİDE ARACINDA KULLANIMI :

Steghide aracı bir görsele veri gizlenmemizi ve tekrar çıkaramamızı sağlayan araçtır.C++ dilinde ,Linux ve Windows için yazılan bu araç genellikle resim ve ses dosyalarında veri gizlemek ve gizlenen dosyaları okumak için kullanılır.Ayrıca şifrelenen dosya aynı zamanda şifrelenebilerek direk okunamaz.

ÖZELLİKLERİ:

1.     Veri bütünlüğünü korumak adına doğrulama kodu yerleştirmek.

2.     BMP, JPG, Au uzantıları destekler.

3.     Saklanan veriyi sıkıştırır.

4.     Saklanan veriyi şifreler.

LİNUX KURULUM KOMUTU = sudo apt-get install steghide

Parametre Özellikleri :

 • -ef (Embed File) : Gizlenecek dosya
 • -cf (Cover File) : İçine gizlenecek dosya
 • -sf (Stego File) : Steganografi uygulanmış dosya
 • -xf (Extract File) : Gizlenen veriyi farklı dosya olarak çıkarır.
 • -p (Passphrase) : Veriyi gizlerken veya çıkarırken belirtilen şifre
 • -e (Encryption) :Şİfreleme metodu belirlenebilir (varsayılan: 128 Bit AES)
 • -z (compress) :Verinin sıkıştırma derecesi belirlenebilir.
 • -v (Verbose) : Yapılan işlemler hakkında detaylı bilgi almak için kullanılır

Veri Gizlenmiş Dosyayı açmak için:

steghide –extract  -sf (şifrelenmiş dosya) -p (şifre) -xf (oluşturulacak dosya) -v (ayrıntılar)

Veri Saklamak İçin:

steghide –embed –ef (saklanacak veri) -cf (içine saklanacak dosya) -p(parola) -sf (oluşturulacak dosya) -e (şifreleme metodu) -z (sıkıştırma derecesi) -v (ayrıntılar)

Veriyi Kontrol Etmek İçin:

steghide –info (kontrol edilecek dosya) -p (parola)

 

About The Author

Reply