Temel Linux Komutları ve Kullanımları-2

Bu bölümde Linux işletim sisteminde kullanılan temel komutların kullanımlarını açıklamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilerseniz  bu seri ile ilgili diğer yazılarımızı da sitemizden okuyabilirsiniz …

1) clear : Clear komutu terminal ekranının temizlenmesini sağlar. Aynı işlemi “Ctrl+l” tuşlarını kullanarak da yapmak mümkündür.

 2) man (manuel) : Herhangi bir komut veya aracın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi sayfasını görüntüler, bir nevi kullanım kılavuzunu açar. Benzer şekilde istenilen komutun yanına “–help” komutu yazılarak da bilgi sağlanabilir. Kullanım şekli “man <komut>” veya “man <araç ismi>” şeklindedir. Görüntülenen sayfada ilerlemek için space (boşluk) tuşu , sayfadan çıkış yapmak için ise “q” tuşu kullanılır. Aşağıda “man ls “ komutunun bir çıktısı ve “ls” komutunun detaylı bilgisi mevcuttur.

3) sudo (superuser do) : Normal kullanıcıların çalıştırma yetkisinin olmadığı bazı komutlar veya işlemler sudo komutu ile yönetici yetkileri kullanılarak çalıştırılabilir. Kullanım şekli olarak her zaman çalıştırılmak istenilen komutlardan önce kullanılmalıdır.

4) su (switch user) : Mevcut kullanıcı değiştirilmek istenildiğinde bu komut kullanılır. Temel kullanımı “su <geçmek_istenilen_kullanıcı>” şeklindedir. Komutun kullanılmasının ardından yeni kullanıcının parolası sorulur ancak parola yazılırken güvenlik sebebi ile ekranda herhangi bir karakter görüntülenmez ve parola doğru girilmediği takdirde kullanıcı değişikliği gerçekleşmez.

5) echo: Echo komutu ile terminal ekranına istenilen yazı çıktı olarak verilebilir ve istenildiği takdirde bu yazı bir dosyanın içerisine de yazdırılabilir.

 6) nano : Nano aslında bir metin editörüdür ve nano komutu ile biz dilediğimiz dosyaları bu metin editörü ile açarak dosyaların içeriklerinde değişiklikler yapabiliriz. Kullanımı “nano <dosya_ismi>” şeklindedir. Editörde yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için (ctrl+ o), editörden çıkış yapmak için ise (ctrl+x) tuş kombinasyonlarını kullanıyoruz. Aşağıda kullanımına ilişkin nano ile açılmış bir dosyanın görseline ulaşabilirsiniz

7) head: Bir dosyanın ilk 10 satırını terminal ekranında listeler. Temel kullanımı “head <dosya_ismi>” şeklindedir ancak talep edilirse “-n” parametresiyle birlikte kullanılarak istenilen sayı kadar satırın listelenmesi de mümkündür.

8) tail: Tail komutun kullanım şekli tamamen head komutu ile aynıdır ancak head komutu baştan sona doğru on satırı listelerken tail komutu sondan başa doğru ilk 10 satırı listeler. Talep edildiği takdirde yine ”-n” parametresi kullanılarak istenildiği kadar satır listelenebilir.

9) pipe (|): Kanal veya boru gibi anlamlarda kullanılır. Bir komutun çıktısını bir diğer komuta girdi olarak yönlendirir. Bu komutu kullanarak tek satırda birden fazla komut çalıştırmak mümkündür. Genellikle “grep” komutu ile birlikte kullanılır.

10) grep ( global regular expression printer): Dosya veya dizinlerin içerisinden seçme işlemi yapar. Genellikle pipe(|) komutu ile birlikte kullanılır. Kullanımı grep <aranacak veri> şeklindedir ancak çok daha detaylı kullanımları mevcuttur.

Serinin ikinci kısmının da sonuna geldik, umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Yeni yazımızda yeni komutlarda buluşmak ümidiyle. :-))

About The Author

Reply