Tcpdump Nedir? Nasıl Kullanılır? (Network Forensics)

Tcpdump Nedir?

Açık kaynak kodlu, C dili ile yazılmış ve komut satırında çalışan genel bir paket analiz aracı(sniffer)dır. Kullanıcının bulunduğu ağ üzerinden alınan veya gönderilen paketleri kaydetme, inceleme ve filtreleme imkanı sunmaktadır.

Bazı Linux sistemlerde varsayılan olarak bulunmaktadır.

Tcpdump Nasıl İndirebiliriz?

1.Repository yardımı ile

yum install tcpdump veya apt-get install tcpdump

2.Github üzerinden git clone komutu ile indirmek için…

3.Resmi web sitesi aracılığı ile indirmek için…

Tcpdump Parametreleri

tcpdump > Direkt olarak kullanıldığında, o an hangi ağ üzerinde isek o ağı dinlemeye alır.

tcpdump -q > Sadece temel bilgileri içeren analiz yapar.

tcpdump -D > Dinlenebilecek ağ ara yüzlerini listeler.

tcpdump -i “arayüz_ismi” > Dinlenecek ara yüz ismi -i parametresi ile belirtilebilir.

Örn: tcpdump -i ens33

tcpdump -c “yakalanılması_istenen_paket_sayısı” >  Belirtilen sayıda paketi listeler/yakalar.

Örn: tcpdump -c 5

tcpdump -w “dosya_ismi” > Bu parametre ile yakalanan paketleri bir dosyaya yazar. Daha sonra incelenmek için kullanılabilir.

Örn: tcpdump -w example.pcap

tcpdump -r “dosya_ismi”  > Eğer dosyaları incelemek/okumak istersek.

Örn: tcpdump -r example.pcap

tcpdump port “port_numarası” > Belirli bir porta yönelik paket yakalama işlemi yapılabilir.

Örn: tcpdump port 80

not parametresi ile kullanılır ise belirtilen portun dışındaki portlardan yakalama işlemi yapmaktadır.

Örn: tcpdump not 21

tcpdump -n > Paketleri ip adresi ile birlikte yakalar, adres çözümlemesi yapılmaz.

tcpdump -n “ip_adresi” > Spesifik olarak belirtilen ip adresine gelen ve giden tüm paketleri listeler.

Örn: tcpdump -n 192.168.101.2

tcpdump -n dst “ip_adresi” > Spesifik olarak belirtilen ip adresine giden paketler listelenir.

Örn: tcpdump -n dst 192.168.101.2

tcpdump -n src “ip_adresi” > Spesifik olarak belirtilen ip adresine gelen paketler listelenir.

Örn: tcpdump -n src 192.168.101.2

tcpdump -s > Yakalanacak paketin boyutunu byte cinsinden belirtmek istersek

Örn: tcpdump -s 2000

tcpdump greater “x_byte” > Belirtilen byte üstünü yakalar.

Örn: tcpdump greater 200

tcpdump -e  > Ethernet ve IEEE 802.11. protokolleri için Mac katmanı adreslerini yazdırmak için kullanılır.

tcpdump -v  icmp or arp > IMCP veya ARP paketlerini listeler.

tcpdump host “host_ismi” > Spesifik olarak bir HOST ismi belirtilebilir.

tcpdump -v > Paketin protokol içeriğini verir. TTL ve ID değerlerini içerir.

tcpdump -tttt > Zaman göstergeli daha açık/okunaklı gösterilebilir.

tcpdump -A > Paketi/paketleri ASCII formatında görüntüler.

tcpdump -XX > Paketin içeriğinin hem HEX olarak hem de ASCII formatında görüntülenmesine ek ethernet başlığını da görmeye olanak tanır.

tcpdump -p > Promisc moddan kaçınmak için kullanılabilir.

Örnek Kullanımlar

Burada -i parametresi ile ağ ara yüzünü, port ile 80 numaralı http protokolünün çalıştığı portu, -c ile yakalanacak paket sayısını, -tttt ile detaylı bir zaman çıktısı aldık ve -w ile example.pcap dosyasına yazdırdık.

Bu örneğe gelecek olursak -r parametresi ile incelemek/okumak istediğimiz dosyayı belirledik, -n dst ile belirtilen ip adresine giden paketleri, -c ile de gösterilmesini istediğimiz paket sayısını belirttik.

Burada ise aynı şekilde -r parametresi ile incelemek/okumak istediğimiz dosyayı belirledik, -n src ile belirtilen ip adresine gelen paketleri ve 80 numaralı port dışındaki portlara gelen paketleri, -v ile paketin protokol içeriğini ve -c ile de gösterilmesini istediğimiz paket sayısını belirttik. Bu örnekle birlikte “and” kullanımını göstermiş olduk.

Daha fazla detaylı bilgi için Tcpdump yapımcıların hazırladığı dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

 

About The Author

Reply