SIEM (Security Information and Event Management) Nedir, Nasıl Çalışır?

 

SIEM (Security Information and Event Management) veya Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi, Güvenlik Olay Yönetimi (Security Event Management / SEM) ve Güvenlik Bilgi Yönetimi (Security Information Management / SIM) entegrasyonunu bir araya getirerek çeşitli güvenlik araçlarından veriler toplar, analiz eder ve sunar. Potansiyel güvenlik tehditlerini ve zayıflıkları etkili bir şekilde ele alır. Bu güvenlik çözümü, 2005 yılında ilk olarak önerildiğinden bu yana önemli ölçüde evrim geçirmiş olup, tehdit tespiti, inceleme ve yanıt süresini artırmak için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojileri içerir.

Günümüzdeki güvenlik operasyon merkezlerinde (Security Operation Center / SOC) SIEM’in rolü, güvenlik, izleme ve uyumluluk yönetimi için kritiktir. SIEM pazarının 2025 yılında 5.5 milyar dolara ulaşması beklenirken, “SIEM nedir”i anlamak, güvenlik duruşlarını geliştirmek isteyen organizasyonlar için vazgeçilmez hale gelir.

SIEM’in Ana Bileşenleri

Veri Toplama ve Log Yönetimi

 1. Veri Birleştirme: SIEM sistemleri, cloud ortamları, son kullanıcılar, uygulamalar ve ağlar gibi çeşitli kaynaklardan kapsamlı ve güvenlik bazlı bir bakış sağlamak için  günlük verileri toplar.
 2. Log Yönetimi: SIEM’in temel işlevi, etkinlik verisinin alınmasıdır, bu veri daha sonra gerçek zamanlı olarak korele ve analiz edilir. Bu sistem, iç güvenlik verilerini bilinen tehdit imzalarıyla karşılaştırarak tespit sürecini geliştirmek için üçüncü taraf tehdit istihbaratı akışlarıyla entegre olur.

Gelişmiş Analitik ve Olay Yanıtı

 1. Olay Korelasyonu ve Analitiği: SIEM korelesyona soktuğu loglar ile sistemlerin karmaşık verilerini çözerek potansiyel güvenlik tehditlerini hızla belirlemeye yardımcı olur.
 2. Olay İzleme ve Uyarılar: Bir merkezi gösterge paneli, SIEM’den gelen analizleri bir araya getirir, güvenlik ekiplerinin etkin bir şekilde tanımlanan tehditlere yanıt vermesini sağlar.

Entegrasyon ve Tehdit İstihbaratı

 1. Tehdit İstihbaratı: Gelişmiş tehdit tespiti yeteneklerini kullanarak SIEM proaktif tehdit avcılığına ve güvenlik ihlallerinin önlenmesine yardımcı olur.
 2. SOAR Entegrasyonu: Modern SIEM sistemleri, güvenlik orkestrasyonu, otomasyon ve yanıt (Security Orchestration, Automation and Response / SOAR) yetenekleri ile donatılmıştır, bu da güvenlik operasyonlarını yönetmede etkinlik ve verimliliğini artırır.

SIEM Nasıl Çalışır

Veri Toplama ve Analizi

 1. Veri Birleştirme ve Normalleştirme: SIEM sistemleri, organizasyonun BT altyapısındaki çeşitli kaynaklardan geniş miktarda veri toplayarak başlar. Bu veri genellikle farklı formatlarda gelir ve SIEM sistemleri bu veriyi otomatik olarak ayrıştırır ve normalleştirir.
 2. Log Yönetimi ve Korelasyon: Veri normalleştirmeden sonra, SIEM sistemleri bu çeşitli kaynaklardan gelen logları yönetir ve korele eder. Bu korelasyon, potansiyel güvenlik sorunlarını tespit etmeyi geliştiren gelişmiş analitik kullanır.
 3. Tehdit Tespiti ve Uyarılar: Sürekli izleme ve analiz yoluyla, SIEM sistemleri normalden sapmaları tespit eder. Bu etkinlikler işaretlenir ve uyarılar oluşturulur. Her uyarı, incelenmesi ve ele alınması gereken potansiyel bir güvenlik tehdidini işaret edebilir.

Olay Yanıtı ve Raporlama

 1. Olay Yanıtı: Bir tehdit tespit edildiğinde, SIEM sistemleri, eğer var ise SOAR yetenekleriyle entegre edilmiş olarak, hızlı bir yanıt müdahalesinde bulunur. Belirli olay türleri için bazı yanıtları SOAR otomatikleştirir, bu da tehditleri ele almada gereken süreyi azaltır.
 2. Uyumluluk ve Raporlama: SIEM, sadece güvenlik yönetimine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uyumluluk denetimi yapmada da önemli bir rol oynar. Organizasyon boyunca verileri bir araya getirir ve raporlar, uyumluluk gereksinimlerinin karşılandığından emin olur.
 3. Gösterge Paneli ve Görselleştirme: Sürekli izleme (SOC) için, SIEM sistemleri bir merkezi gösterge paneli sağlar, güvenlik ekipleri burada uyarıları görüntüleyebilir, olayları yönetebilir ve organizasyonun genel güvenlik durumunu takip edebilir. Bu gösterge paneli, çeşitli kaynaklardan gelen analizi bir araya getirir, böylece ekiplerin olaylara etkili bir şekilde öncelik vermesini ve yanıt vermesini sağlar.

SIEM Uygulamanın Faydaları

Gelişmiş Tehdit, Tespiti ve Yanıt

SIEM sistemleri, çeşitli kaynaklardan veri toplama ve korelasyon yapma konusunda uzmanlaşmıştır, bu da onların, fark edilmeyen karmaşık siber tehditleri zamanında tespit etmelerini sağlar. Bu yetenek, sofistike siber tehditlerin tespiti için hayati önem taşır. SOAR ile yanıt eylemlerini otomatikleştirerek, SIEM sistemleri gerçek zamanlı görünürlük sağlar ve güvenlik ekiplerinin hızlı ve kararlı hareket etmelerini sağlar. Yapay zeka destekli otomasyonun entegrasyonu, bu süreci daha da geliştirerek, karmaşık tehdit tanımlama ve yanıt protokollerini yönetir, bu da BT ekiplerine zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Uyumluluk ve İşletim Verimliliği

SIEM çözümleri, organizasyonların düzenleyici uyumluluk gereksinimlerini karşılama konusunda önemli bir rol oynar. Çeşitli standartlar için gerçek zamanlı uyumluluk raporları oluştururlar, bu da KVKK, GDPR gibi düzenlemelere tabi organizasyonlar için esastır. Ayrıca, manuel görevleri otomatikleştirerek, SIEM sistemleri güvenlik analistlerinin iş yükünü azaltır, bu da operasyonel verimliliği ve maliyet tasarrufunu artırır.

Merkezi Güvenlik Yönetimi

Güvenlik veri yönetiminin merkezileştirilmesi, SIEM sistemlerinin sunduğu önemli bir faydadır. Farklı kaynaklardan gelen güvenlik verilerini tek bir havuzda birleştirirler, bu da yerinde ve bulutta bulunan uygulamalar, sunucular, veritabanları ve daha fazlası üzerindeki güvenlik durumunun birleşik bir görünümünü sağlar. Bu birleşiklik, kullanıcı faaliyetleri, uç noktalar, trafik ve diğer önemli güvenlik yönleri hakkında daha derinlemesine bilgi sağlar. Log kayıtlarının adli izlerini tutma yeteneği, verilerin bütünlüğünü korur, bu da güvenlik ihlallerini etkili bir şekilde araştırmak ve karşılamak için kritiktir.

Sonuç

SIEM teknolojisinin kapsamlı keşfiyle, modern siber güvenlik operasyonlarındaki hayati rolü inkar edilemez. İleri teknolojileri, yapay zeka ve makine öğrenimini içeren gelişiminden, veri toplama, log yönetimi ve gelişmiş analitik fonksiyonlarına kadar, SIEM, tehdit tespitini geliştirmede ve yanıt sürelerini iyileştirmede etkili olmuştur. SIEM sistemlerinin güvenlik operasyon merkezlerine entegrasyonu, sadece uyumluluk yönetimini akıcı hale getirmekle kalmamış, aynı zamanda siber tehditlerin karmaşıklığını önemli ölçüde azaltmış, organizasyonel BT altyapısını koruma ihtiyacını pekiştirmiştir.

Daha geniş sonuçlar üzerine düşünüldüğünde, organizasyonların SIEM’i benimsemesi, güçlendirilmiş güvenlik duruşlarına ve operasyonel verimliliğe ulaşmak için önemli bir adımı temsil eder. Belirtilen faydalar, güçlendirilmiş uyumluluk uyumunu, manuel görevlerin azaltılmasını ve merkezi güvenlik veri yönetimini vurgulayarak, SIEM’in siber güvenlik stratejilerini şekillendirmedeki kilit rolünü vurgular. Tehditler devam ettikçe, SIEM sistemlerinin organizasyonlara kapsamlı ve proaktif bir güvenlik yönetimi yaklaşımı sağlamadaki önemi kritik olmaya devam eder, bu da bu alandaki yenilik ve entegrasyona devam edilmesini sağlar.

 

References

[1] – https://www.ibm.com/topics/siem
[2] – https://www.infosecinstitute.com/resources/network-security-101/introduction-to-siem-security-information-and-event-management/
[3] – https://www.exabeam.com/explainers/siem/what-is-siem/
[4] – https://stellarcyber.ai/learn/what-is-siem/
[5] – https://www.linkedin.com/pulse/security-information-event-management-siem-ipspecialistofficial
[6] – https://www.microsoft.com/en-us/security/business/security-101/what-is-siem
[7] – https://www.blumira.com/glossary/what-is-siem
[8] – https://www.comodo.com/benefits-of-a-siem.php
[9] – https://nordcloud.com/tech-community/advantages-of-siem/
[10] – https://www.exabeam.com/explainers/siem/five-siem-benefits-unveiled-strengthening-security-and-streamlining-operations/

About The Author

Reply