İş Hayatının Kırmızı Çizgisi Gizlilik

Cisco’nun 27 ülkede yaklaşık 5.000 çalışan ile yürüttüğü 2022 Veri Gizliliği Karşılaştırmalı Çalışmasına katılanların yüzde doksanı artık veri gizliliğini iş hayatı için bir zorunluluk olarak görüyor. Şirketler gizlilik yatırımlarına devam ederken, ortalama 1.8 kat daha fazla yatırım getirisine sahip olduklarını belirtiyorlar. Daha fazla şeffaflık isteyen müşteriler, verilerinin yapay zeka ve otomatik karar alma sistemleri tarafından kullanılmasından endişe duyuyorlar.

 

CİSCO, gizliliğin dünyadaki şirketler üzerindeki etkisini ve şirketlerin veri gizliliğini nasıl gördüğünü değerlendiren yıllık Veri Gizliliği Karşılaştırmalı Çalışması 2022’yi yayımladı. Farklı kıtalardan 27 ülkede yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 90’ı veri gizliliğini zorunlu görüyordu. Anket ayrıca, gizlilik yatırımlarının artmaya devam ettiğini ve şirketlerin gizlilik harcamalarından yüksek bir yatırım getirisi sağladığını ortaya koydu.

 

Gizlilik, ürün satın alma tercihinde belirleyici faktör

 

Gizlilik, günümüzde işletmeler için bir öncelikten daha fazlasıdır, müşteri güveninin bir gerekliliği ve kritik bir bileşeni haline gelmiştir. Cisco anketinde üst üste ikinci yıl boyunca, katılımcıların yüzde 90’ı verilerini yeterince korumamış bir şirketten bir ürün veya hizmet satın almayacaklarını ve yüzde 91’inin bağımsız gizlilik sertifikalarının satın alma kararı vermede önemli olduğunu söyledi.

Cisco’nun Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Direktörü Fady Younes şunları söyledi: “Araştırmanın sonuçlarına göre gizlilik, güvenlik profesyonelleri için giderek daha temel bir sorumluluk haline geliyor. Güvenlik ile gizlilik birleştirerek farklı yararlar, öncelikle mali sunduğu bulgular, bu yıl gösteriyor. Gizlilik, büyüklük ve konumdan bağımsız olarak tüm işletmeler için önemli olmaya devam etmektedir.”

 

Gizlilik Yatırım getirisi, 1.8x harcama

 

Gizlilik yatırım getirisi üç yıl boyunca yüksek kaldı ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha büyük faydalar sağladı. Ankete katılanların yüzde 60’ından fazlası, özellikle satış gecikmelerini azaltmak, veri ihlallerinden kaynaklanan zararı en aza indirmek, yeniliği desteklemek, verimliliği artırmak, müşterilerle güven oluşturmak ve şirketi daha cazip hale getirmek için gizlilikten önemli iş değeri elde ettiklerini söylüyor.

Ankete katılanlar ayrıca yatırım getirisinin harcamaların ortalamasının 1,8 katı olduğunu belirtiyorlar. Bu hala cazip bir oran olsa da, geçen yılın biraz altında (1.9x harcama). Bu durumun olası nedenleri arasında pandemi, yeni mevzuata uyum, uluslararası veri aktarımlarına ilişkin belirsizlik ve artan veri yerelleştirme talebi sayılabilir.

 

Gizlilik yasaları dünya çapında memnuniyetle karşılanırken, bunlara uymak genellikle önemli çaba ve masraf gerektirir (veri katalogları oluşturmak, işleme faaliyetlerini takip etmek, kontrolleri uygulamak – tasarım gereği gizlilik, kullanıcı isteklerine yanıt vermek vb.).). Kurumsal katılımcıların yüzde 83’üne göre gizlilik yasaları olumlu etki sağlarken, sadece yüzde 3’ü yasanın etkisini olumsuz buluyor.

Hükümetler ve şirketler daha fazla veri koruması talep ederken, veri yerelleştirme uygulamalarını da uyguluyorlar. ankete katılanların yüzde 92’si bunun şirketleri için büyük bir sorun haline geldiğini belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 88’i yerelleştirme gereksinimlerinin operasyonlarına önemli bir maliyet yükü getirdiğini söylüyor.

 

Müşterilerin yapay zeka endişeleri

 

Son olarak, verilerin kullanımı ile ilgili olarak, katılımcıların yüzde 92’si şirketlerinin verileri yalnızca sorumlu bir şekilde kullanma yükümlülüğüne sahip olduğunu belirtirken, katılımcıların benzer bir oranı (yüzde 87) karar alma süreçlerinin müşteri beklentilerine göre otomatikleştirilmesini sağlamak için süreçleri zaten uyguladıklarını belirtmektedir. Buna karşılık Cisco’nun 2021 Tüketici Gizliliği Anketi, daha fazla şeffaflık talep edildiğini ve katılımcıların yüzde 56’sının verilerinin yapay zeka ve otomatik karar alma süreçlerinde kullanımını endişe verici bulduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, ankete katılanların yüzde 46’sı, şirketlerin hangi verileri topladıklarını ve bu verilerle neler yapıldığını bilmedikleri için verilerinin yeterince korunmadığını düşünüyor.

About The Author

Reply