SIEM’in En Önemli 5 Faydası

SIEM ‘in En Önemli 5 Faydası
Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM), SIEM’in faydaları belirgin olduğu için siber güvenlik tehditlerini yönetmek için yaygın olarak benimsenmiş ve kullanılmıştır. Sonuç olarak, siber güvenlik otomasyonuna duyulan ihtiyaç arttıkça SIEM pazarının önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık %25 oranında büyümesi beklenmektedir. Pazar gittikçe genişliyor olsa da, SIEM’in maliyeti nispeten sabit kaldığını düşünebiliriz.

En popüler SIEM araçlarının tamamına yakını, güvenlik duvarı yazılımı, ağ yönlendiricileri ve izinsiz giriş algılama ile önleme yazılımı gibi çok çeşitli diğer sistemlerden çok sayıda güvenlik olayı verilerini alır ve analiz eder. Bir insanın birden fazla güvenlik cihazı günlüğünü takip etmesi fiilen imkansız olabilir, bu nedenle SIEM, takip etmesi için güvenlik operasyonları için organize eder, analiz eder ve uyarılar oluşturur.

SIEM’in en önemli avantajı, güvenlik bilgilerinin hızlı, doğru bir şekilde algılanması ve tanımlanmasıdır.

 

SIEM’in Avantajları
SIEM Araçları, Güvenlik Operasyonları Merkezi’nin (SOC) etkin bir şekilde yürütülmesine  yardımcı olur. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

1.Daha hızlı, daha verimli SecOps. Milyonlarca veri noktası arasında elenen bir SIEM ile, SOC analistleri, tehdit istihbarat verilerini analiz etmek için analiz şablonlarını kullanarak neler olup bittiğini hızlı bir şekilde ele alabilir. Bu, hem bir güvenlik tehdidine yanıt vermede hem de bir siber saldırısında önem teşkil eder. Bir SIEM olmadan, güvenlik analizcileri, birden çok güvenlik cihazı günlüklerini ve tehdit istihbaratı beslemeleri gibi veri kaynaklarını tek tek inceleyerek yorumlamak zorunda kalacaktı. SIEM aracınızı, olaylara gerçek zamanlı olarak yanıt verecek şekilde yapılandırarak şirketinizi potansiyel olarak veri kaybından ve siber tehdit olaylarından koruyabilirsiniz.

2.Daha Doğru Tehdit Algılama ve Güvenlik Uyarısı. SIEM araçları, tehditleri bireysel güvenlik veri akışlarını kullanarak mümkün olandan daha doğru bir şekilde tespit etmek ve tanımlamak için kapsamlı veri kümelerinden yararlanabilir. Ayrıca güvenlik olayı verilerini zenginleştirme ve olay uyarılarına kritik bağlam sunma yeteneğine de sahiptirler. Örneğin, bir SIEM, bir cihaz günlüğünde algılanan bir tehdit imzasını başka bir günlükte bulunan bir tehditle ilişkilendirebilir.

3.Geliştirilmiş Güvenlik Verileri. SIEM’ler, güvenlik verilerini toplayarak analiz edilme ve olay müdahale iş akışlarında kullanılma potansiyelini artırır. Bu ayrıca kuruluştaki tüm güvenlik ortamı üzerinde daha iyi görünürlük sağlayabilir. SIEM ayrıca tipik olarak güvenliği normalleştirir. Ham haliyle, SIEM’i besleyen çoklu veri akışlarının farklı şemaları ve alanları vardır. Normalleşmedi. Örneğin, ağ günlüklerinden, e-posta sunucularından, veritabanlarından ve mobil cihazlardan gelen kullanıcılar hakkındaki verilerin tümü farklı biçimlerde olabilir. Bu, veri analizi ve olay korelasyonu için bir sorun yaratır. SIEM, verileri yeniden biçimlendirerek olay analisti ve müdahale süreçleri için tutarlı hale getirebilir. Veri depolama ilgili bir avantajdır. SIEM, genişletilmiş analitik ve raporlama için normalleştirilmiş güvenlik verilerini depolayabilir. Bu aynı zamanda uyum konusunda da yardımcı olabilir.

4.Daha İyi Ağ Görünürlüğü. SIEM günlük yönetimi ve toplama, ağa genel bir bakış elde etmeyi kolaylaştırır. Gerçekten de, modern ağların karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, bir ağ kolayca “karanlık alanlara” sahip olabilir. Bu, ağ ölçeklendikçe ağ yöneticilerinin ve güvenlik ekiplerinin veritabanları, sunucular, cihazlar ve üçüncü taraflarda gerçekte neler olduğuna dair görünürlüğünü kaybettiği anlamına gelir. Bilgisayar korsanları ağlarda karanlık alanlar arar. Onlara, kalıcı tehditleri gizlemeleri ve tespit edilmeden dijital varlıklar arasında yatay olarak hareket etmeleri için bir yer sağlar. SIEM, ağdaki her yerden güvenlik olayı verilerini toplayarak bu riski azaltır. Daha sonra merkezi bir yerde saklar ve analiz eder. SIEM log analizi, tabiri caizse bu karanlık alanlara ışık tutabilir.

5.Geliştirilmiş Uyum. HIPAA gibi düzenlemeler ve uyumluluk çerçeveleri, anahtar kontrol olarak her zaman güvenlik verilerinin günlüğe kaydedilmesini gerektirir. SIEM’ler, uyumluluk sürecini kolaylaştıran önceden ayarlanmış uyumluluk raporlama şablonlarıyla onay sürecini kolaylaştırarak bu rolü yerine getirir.

 

SIEM’in Dezavantajları
SIEM yazılımının kusurları yoktur. SIEM’i benimseyen kuruluşlar genellikle birkaç konuda zorluk yaşarlar.

1.Maliyet. SIEM sistemleri oldukça pahalı olabilir. Tam bir toplam sahip olma maliyeti sağlamak için SIEM maliyetlerini paylaştık. Maliyet yüksek olabilse de, olumlu bir yatırım getirisi sağlamanın faydaları maliyetten ağır basabilir.

2.Yapılandırma çabası. Ayrıca, kurulum ve yapılandırma için neredeyse her zaman maliyetli dış kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu süreç de uzun sürebilir. Değer verme zamanı gecikebilir, bu da organizasyonel ve bütçe zorluklarına neden olabilir.

3.İzlemek için özel güvenlik kaynakları. Ardından, bir kez çalışır duruma geldiklerinde, operasyonlar ve sürekli ayarlama için özel personele ihtiyaç duyarlar. Sürekli güncelleme olmadan, bir SIEM “gürültülü” hale gelebilir ve SOC tarafından görmezden gelinebileceği noktaya kadar aşırı uyarılar üretebilir.

Sonuç olarak, SIEM’ler, bir Güvenlik Operasyonları Merkezinde oldukça aktif olarak kullanılmaktadır. Güvenlik veri akışlarını ilişkilendirerek, ciddi güvenlik olaylarını zamanında tespit etmelerini ve harekete geçmelerini sağlarlar. Daha sonra Güvenlik Operasyonları Merkezi ekibi tarafından etkili ve hızlı bir yanıt verilmesini kolaylaştırırlar. Aynı zamanda, SIEM yazılımının kurulması ve uyarıların ve yanıtların ayarlanması önemli ölçüde zaman alabilir. Bir SIEM projesine başlamak, güvenlik ekibi adına ciddi bir zaman ve kaynak taahhüdünü temsil eder. Uzun vadeli başarıyı sağlamak için titiz bir planlama ve gerçekçi bütçeleme ile üstlenilmelidir.

About The Author

Reply